Sedma godišnja konferencija GS1 Bosne i Hercegovine
01.06.2023.

Ombudsman za zaštitu prava potrošača Saša Marić je sudjelovao na Sedmoj godišnjoj konferenciji GS1 Bosne i Hercegovine pod nazivom „50 Years of Transforming Tomorrow“. Naglasio je da se najčešća kršenja prava...

Pročitaj više
Prevare na prodajama van poslovnih prostorija, oprez potrošači
02.06.2023.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je u posljednje vrijeme zaprimila više žalbi  potrošača zbog prodaja  na prezentacijama i prevara zbog obmanjujućeg oglašavanja u vezi karakteristika proizvoda...

Pročitaj više
Uvođenje kalorimetara za korisnike centralnog daljinskog grijanja u Sarajevu
05.05.2023.

Nastavno na prethodne aktivnosti  Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, a vezano  za problematiku iz oblasti  toplifikacijskog sektora, tj. jedan dio te problematike,  i prava potrošača da...

Pročitaj više
Sastanak sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove Zeničko dobojskog kantona
03.05.2023.

Predstavnici Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini su održali još jedan u nizu konzultativnih sastanaka sa kantonalnim tržišnim inspekcijama, ovaj put u Zeničko dobojskom...

Pročitaj više
Sastanak sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
26.04.2023.

Povodom povećanja obujma žalbi u Kantonu Sarajevo predstavnici Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH su održali inicijalni radni sastanak sa rukovodstvom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona...

Pročitaj više