Upute za potrošače - korisnike Telemacha povodom ukidanja Arena sport kanala
18.01.2021.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (dalje u tekstu Ombudsman) poduzela je istražne radnje temeljem činjenica navedenih u stotinama žalbi potrošača korisnika Telemach usluga.
Temeljem istražnog postupka, tj. utvrđenog činjeničnog i pravnog temelja i odvagujući sve interese u pitanju (napominjeno da Telemach kao strana prozvana za kršenje prava potrošača nije dala objašnjenje za svoje radnje), Ombudsman je donio Preporuke u telekomunikacijskom sektoru koje je predočio Telemachu, Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH kao i zainteresiranoj javnosti putem javnih medija i stranice www.ozp.gov.ba.
Skrećemo Vam još jednom pozornost na Vaše pravo izbora u konkretnom slučaju, a to je pravo raskida konkretnog ugovora u roku od 30 dana od nastupa promjene ili pravo dogovora druge usluge, tj. ugovornog aranžmana kojim bi bili obeštećeni i zadovoljni kao korisnik.
Nadalje, raskid ugovora se vrši slanjem pisane obavijesti o raskidu ugovora zbog promjene uvjeta i opisa usluga koji su u potpunosti nepovoljniji za Vas sa dokazom da je ista zaprimljena (dokaz o preporučenoj pošiljci ili pečat protokola Telemacha) zajedno sa povratom opreme dane na ime ugovora uz izmirenje svih obveza do trenutka raskida ugovora. Naime, vraćanjem opreme prestaje faktična mogućnost korištenja usluge te se ne može dokazati korištenje ugovorene usluge. Sva eventualna potraživanja prema Vama Telemach mora dokazati na sudu, tj. mora Vas tužiti.

Napominjemo da niste dužni ispoštovati otkazni rok od 15 dana kao ni platiti uslugu za vrijeme trajanja tog otkaznog roka (otkazni rok se primjenjuje kod raskida ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme). 

Ombudsman će nastaviti provoditi sve aktivnosti u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima kako bi svim potrošačima/korisnicima telekomunikacijskih usluga svih telekom operatera u Bosni i Hercegovini olakšao ostvarivanje njihovih zakonom zajamčenih prava.