Solution that you need Be successful it's easy We work for your profit

Poštovani posjetitelji

Nadamo se da ćete na našoj stranici pronaći mnoštvo relevantnih informacija vezanih za prava i politiku zaštite potrošača. Imajući u vidu činjenicu da živimo u vremenu „potrošačke ekonomije“ sasvim je opravdano kazati kako je uspješna provedba politke zaštite potrošača jedan od odlučujućih čimbenika pravilnog funkcioniranja ekonomskog tržišta, s jedne strane, te većeg blagostanja građana-potrošača, s druge strane. Slijede neke osnovne informacije o područjima djelovanja i aktivnostima Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.

Područja djelovanja Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH je neovisna institucija uspostavljena s ciljem stvaranja okruženja za kvalitetno i učinkovito provođenje politike zaštite potrošača u BiH..

Uloga samih potrošača u procesu zaštite vlastitih prava i interesa

Proces zaštite potrošača ne može se uspješno odvijati bez aktivnog sudjelovanja samih potrošača. Jedan od najvažnijih segmenata zaštite potrošača jest dobro informiran, educiran, osvješten i proaktivan potrošač.

Obrazovanje potrošača

Obrazovanje potrošača je proces stjecanja temeljnih znanja i ovladavanja vještinama i tehnikama potrebnim za pravovremeno i ispravno donošenje odluka, prepoznavanje svojih stvarnih potreba i mogućnosti uz istovremeno postizanje maksimalnih učinaka u pogledu cijene i kvaliteta proizvoda i usluga.