Posebno izvješće u vezi žalbe Đ. D. iz Sarajeva

Na temelju odredbi člana 101. stav (1). tač. e.), f.) i g.)  Zakona o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06) i s tim u vezi inicijativi i zaključcima  sa sastanka Inspektorata Federacije BiH i Republike Srpske održanog dana 24.04.2009.godine, Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH donosi Smjernice i preporuke u Sektoru potrošačkih kredita

 

1.    Obveza kreditora je osigurati dostupnost informacijama, transparentnost i pravo izbora u rukama potrošača;
2.    Predugovorna informacija koja se potrošačima daje u ponudama za kredite treba biti prezentirana na istom, standardnom obrascu za informacije o kreditnoj ponudi, sa svim ključnim činjenicama i brojkama;
3.    Osigurati usporedivost i standardizaciju podataka o uvjetima kreditiranja;
4.    Propisati Odluku o jedinstvenoj metodi izračuna realne godišnje kamatne stope na potrošačke kredite;
5.    Propisati Odluku o jedinstvenoj metodi izračuna promjenjive godišnje kamatne stope na potrošačke kredite i uvjete za promjene godišnje kamatne stope;
6.    Potrošač mora prije zaključenja ugovora o kreditu biti upoznat u pisanoj formi sa svim ugovornim odredbama;
a)    netoiznos kredita;    
b)    ukupne troškove kredita;
c)    uvjete za raniju otplatu kredita;
d)    uvjete za raskid ugovora uključujući i one kada potrošač kasni s             plaćanjem;
e)    godišnju kamatu za kredit obračunatu na godišnjem nivou;
f)    uvjete za promjene godišnje kamatne stope;
g)    troškove osiguranja za postojeći dug ili bilo koje drugo osiguranje             zaključeno u     vezi s kreditom;    
h)    zalog koji se mora dati.
7.    Kada ugovor nije sačinjen u pisanoj formi ili kada nedostaje neki od podataka  potrošač ima pravo zatražiti raskid ugovora;
8.    Kreditor ne smije zahtijevati ugovorne odredbe koje su nepravedne ili koje bi prouzrokovale štetu potrošaču;
9.    U općim uvjetima ugovora o kreditu naročito nije punovažna odredba kojom ugovorna strana predviđa da obećanu činidbu može izmijeniti ili od nje odstupiti isključivo uzimajući u obzir svoj interes;
10.    Ugovorne odredbe kojima potrošač izjavljuje da je bio upoznat s Općim uvjetima, Odlukama kreditora i drugim aktima kreditora su ništavne;
11.    Kreditor nema pravo zaračunavati nikakve troškove za prijevremenu otplatu kredita u cijelosti ili djelomično;
12.    Upotreba mjenica i čekova prilikom zaključenja ugovora o potrošačkom kreditu je zabranjena;
13.    U slučaju nedoumice u vezi sa značenjem pojedinih odredbi u ugovoru, važit će značenje koje je povoljnije za potrošača;
14.    Banke trebaju razmotriti mogućnost sniženja kamatnih stopa ili ukoliko nemaju mogućnosti za to, zadržati kamate na istoj razini;
15.    Odluke o povećanju kamata na potrošačke kredite koje su jednostrano donijele banke su nevažeće i pravno neutemeljene u slučajevima nepostojanja  ugovorne klauzule ili njene nepreciznosti u pogledu uvjeta i načina izračuna promjene kamatne stope ili zbog nedovoljnog upoznavanja potrošača s tim odredbama;
16.    Banke su obvezne uskladiti svoje poslovanje i odredbe ugovora o potrošačkom kreditu s Zakonom o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06)

Ombudsman
za zaštitu potrošača u BiH
Dragan Doko