TAIEX Radionica o pravu konkurencije EU
19.01.2024.

Predstavnik Institucije ombudsmana je sudjelovao na dvodnevnoj TAIEX radionici o pravu konkurencije u EU i izazovima njegove primjene u Bosni i Hercegovini. Zakon o konkurenciji Bosne i Hercegovine je usvojen 2005. godine sa zadnjim izmjenama 2009. godine. S obzirom na obvezu usklađivanja bh zakonodavstva sa EU aquis, te trenutnim kretanjima na tržištu kroz radionicu su se podijelila znanja i iskustva države članice EU (R. Hrvatska). Radionica je omogućila susret svih institucionalnih interesenata uključenih u proces donošenja nove legislative u ovoj oblasti.