Radni sastanak sa predstavnicima Udruženja građana „Oaza“ Trebinje
04.04.2023.

Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je održao radni sastanak sa predstavnicima Udruženja građana „Oaza“ Trebinje u sklopu implementacije Sporazuma o suradnji sa udruženjima potrošača u Bosni i Hercegovini.

Usuglašene su prioritetne teme zajedničkog djelovanja u narednom periodu: rad tržišnih inspekcija, edukacije trgovaca i pružatelja usluga te problematika primjene novog Zakona o električnoj energiji u Republici Srpskoj gdje su potrošači ugroženi uslijed primjene nove metodologije obračuna cijene električne energije.