Priopćenje Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini povodom Svjetskog dana potrošača
15.03.2023.

Zakon o zaštiti potrošača u BiH na snazi je već 15 godina. Potrošači su načelno upoznati sa Zakonom kao i sa ulogom Institucije ombudsmana i inspektorata koji rade na promidžbi potrošačkih prava i njihovoj zaštiti.

Potrošači, kao ranjiva društvena skupina, se mogu najbolje informirati o svojim pravima na internet stranici Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, kao i kontaktiranjem institucije putem telefona ili elektronske pošte. Značajnu ulogu u podizanju svijesti i nivoa znanja potrošača imaju također lokalna udruženja za zaštitu potrošača i mediji, gdje medijska prisutnost u ovoj problematici pomaže informiranju potrošača o njihovim konkretnim pravima, načinima podnošenja žalbi i mogućnostima ostvarivanja svojih prava.

Potrošači se u podjednakim udjelima žale u tri glavne oblasti, a to su: kupnja i servisiranje (garancija) tehničke robe, usluge od općeg ekonomskog interesa (isporuka grijanja, električne energije, vodoopskrba, odvoz smeća) kao i telekomunikacijski sektor. Za sve navedene žalbe potrošači se trebaju obratiti Instituciji ombudsmana, resornim ministarstvima entiteta, inspekcijama i nevladinim udrugama za zaštitu potrošača.

U 2022. godini Institucija je zaprimila preko 1200 žalbi potrošača, slično kao i prethodne godine.

U slučaju da potrošač ima žalbu na proizvod ili uslugu kupljenju-pruženu kod trgovca, nakon inicijalnog podnošenja usmene primjedbe trgovcu i nemogućnosti rješavanja, potrebno je da se potrošač pismeno obrati trgovcu, kao dokaz žalbe u daljnjem postupku, i ako trgovac i dalje ne rješava žalbu potrošača na način koji zadovoljava potrošača, potrebno je obratiti se ili Instituciji Ombudsmana ili nadležnoj inspekciji bilo županije bilo entiteta.

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH je propisana online kupnja pod nazivom Prodaja temeljem ugovora na daljinu. Istim poglavljem regulirano je pravo potrošača na predomišljanje u roku od 15 dana od dostave robe, bez obzira ima li proizvod nedostatak ili ne. Trgovac je dužan izvršiti povrat novca kupcu, a potrošač snosi jedino trošak povrata proizvoda. 

Online kupnja sa sobom donosi određene prednosti, zbog čega je i doživjela globalni porast. Ipak, to podrazumijeva i određenu opreznost.

Potrošačima se predlaže  posebno informiranje o samom trgovcu, tj. recenzijama određenog proizvoda,  odnosno potrebno je provjeriti da li je stranica putem koje se vrši kupovina sigurna i pouzdana  prije dovršetka samog plaćanja, kako ne bi došlo do prevare i većih posljedica od onih kada trgovci osporavaju povrat proizvoda ili novca.

U  dijelu osobnih podataka  se savjetuje poseban oprez, posebno kada je riječ o određenim delikatnijim pitanjima i podacima koji se  nikad ne provjeravaju, naravno  i ne šalju povratno obradjivaču  putem elektronske pošte ili telefona.

Dan potrošača je još jedna prilika da se podsjetimo da je informirani potrošač educiran potrošač, a educirani potrošač je zaštićen potrošač.