SASTANAK INSTITUCIJE OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BiH i FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
15.06.2022.

Predstavnici Institucije ombudsmana i Federalne uprave za inspekcijske poslove održali su konzultativni sastanak kako bi sukladno svojim nadležnostima dogovorili zajedničke mjere i aktivnosti u pravcu unapređenja postojećeg stanja u oblasti zaštite potrošača.

Naime, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini konstantno zaprima žalbe potrošača zbog osporavanja prava propisanih odredbama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, dok je Federalna uprava za inspekcijske poslove prepoznata kao ključni akter za prevazilaženje navedenih problema i unapređenje stanja u ovoj oblasti općenito.

Nadalje, naglašeno je da, i pored kontinuiranog djelovanja u uvjetima krize i ograničenih ljudskih kapaciteta, zaštita prava potrošača kojom Federalna tržišna inspekcija neposredno štiti prava građana ostaje prioritet u radu FUZIP-a te je u tom smislu potrebno angažirati i motivirati sinhroniziran i usuglašen, te veći angažman svih nadležnih inspekcija u FBiH, uz podršku Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.

U tom smislu dogovoren je operativan plan djelovanja u predstojećem periodu.