Javne konzultacije sa inspekcijskim organima vezano za poboljšanje pravnog okvira E – trgovine u BIH
20.04.2022.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je u suradnji sa UG ToPeeR iz Doboja i UG DON iz Prijedora organizirala javne konzultacije sa inspekcijskim tijelima u Federaciji BiH.


Rezultati istraživanja, analize propisa o E-trgovini i njihova usklađenost sa pravnom legislativom zaštite potrošača u BiH, kao i značajan broj žalbi koji se odnosi na konvencionalnu trgovinu, ukazuje na potrebu suradnje i javnih konsultacija u navedenim oblastima e trgovine i konvencionalne trgovine sa institucijama  Bosne i Hercegovine nadležnim za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.


Kao najznačajniji segment identificiran je upravo rad sa inspekcijskim organima, budući da je za njihov učinkovit rad neophodno ukloniti eventualne nedostatke postojećih zakonskih odredbi, kao i da  je otkrivanje neregistriranih subjekata, koji trgovinu obavljaju putem društvenih mreža, veoma složen postupak koji podrazumijeva adekvatnu tehničku podršku, obučenost inspektora, te koordinirani rad sa ostalim inspekcijskim, ali i nadležnim policijskim organima.


Javne konzultacije su se realizirale u okviru projekta „Doprinos  organizacija za zaštitu potrošača u BiH u skladu sa pravilima EU o E trgovini“ u cilju unapređenja i  poboljšanja okvira potrošačke  politike (zakoni, podzakonski akti, poslovnici) u oblasti E-trgovine.