Svjetski dan zaštite prava potrošača 15.3.2022.godine
15.03.2022.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je konferencijom u Sarajevu  15.3.2022.godine obilježila Svjetski dan zaštite prava potrošača.

U sklopu konferencije održale su se i javne konzultacije u oblasti telekomunikacijskih usluga u Sarajevu.

Ova aktivnost, između ostalog, predstavlja nastavak suradnje u oblasti telekomunikacijskih usluga između Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH i udruženja za zaštitu potrošača te ostalih institucionalnih nositelja zaštite potrošača u BiH u skladu sa člankom 5. točka 8. Sporazuma o suradnji između Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH  i organizacija civilnog društva sa misijom zaštite potrošača u BiH.

Javne konzultacije su se održale povodom nacrta Analize postojećih problema zaštite korisnika telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini koju je izradio doc. prof. Borko Mihajlović u okviru projekta EU za civilno društvo.