Priopćenje za medije povodom ukidanja Arena kanala od strane Telemacha
08.01.2021.

Telekom operater Telemach neugodno je iznenadio svoje korisnike za Novu godinu izbacivši Arena sport kanale iz svoje ponude.

Time je pokrenut val nezadovoljstava od strane njihovih korisnika, koji su spomenute ugovore zaključivali u prvom redu zbog spomenutih kanala i ekskluzivnih sportskih sadržaja. 

Ombudsman je po službenoj dužnosti pokrenuo istražne radnje temeljem činjenica predstavljenih u više od stotinu žalbi i upita potrošača te izradio Preporuke kojim ovim putem predočava Telemachu, Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH te zainteresiranoj javnosti.

Naime, svi korisnici nezadovoljni trenutnom situacijom imaju pravo do kraja siječnja, ili raskinuti ugovor (bez obveze plaćanja penala, budući da se radi o jednostranom potezu Telemacha kojim se sam ugovor čini bespredmetnim), ili tražiti naknadu štete kroz “nove” pogodnosti. To pravo ostvaruju slanjem pisanog prigovora—reklamacije Telemachu u roku od 30 dana od dana ukidanja kanala kako je jasno navedeno u Općim uvjetima poslovanja Telemacha (https://telemach.ba/wp-content/uploads/2020/09/TMCH_BIH-OPCI-USLOVI-POSLOVANJA-TELEMACH-Mart-2020-1.pdf članci 1.5, 2.15, 2.16, 5.1 i 5.4).

Napominjemo, korisnički odnos kao odnos povjerenja i suradnje dugoročno ne smije biti neizvjestan, te treba pružati sigurnost da će u svemu biti ispoštivano kako je i  ugovoreno.

Uzevši u obzir dugoročnu praksu ˝zatamnjivanja˝ kanala gdje korisnici usluga plaćaju iste iznose računa za neisporučeni sadržaj, na nepoštenu poslovnu praksu i kršenje Zakona o zaštiti potrošača u BiH razlikovanjem novih i postojećih korisnika kod mjesečnih obveza, najnovije postupanje Telemacha predstavlja još jedan primjer nepoštene poslovne prakse kojom se krše prava potrošača te ovim putem skrećemo posebnu pozornost potrošačima na njihovo pravo na izbor prilikom odabira telekom operatera u svakom trenutku. 

Ovakve „promjene šeme“ koje u biti predstavljaju takvu promjenu predmeta ugovora da on više ne ispunjava svrhu zbog koje je zaključen, predstavljaju najgrublju povredu prava potrošača i povredu načela savjesnosti i poštenja u ugovornim odnosima.Preporuke telemach