Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, Saša Marić, mr.sc., održao je predavanje studentima Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru
29.12.2020.

Suradnja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, nastavila se i u 2020.godini. U suradnji sa red. prof. dr. sc. Markom Bevandom, u utorak 15. prosinca 2020. godine, organizirano je online predavanje za studente Pravnog fakulteta na temu zaštitu potrošača u BiH, zakonskog okvira i svakodnevnih praksi i rada Institucije. Razgovaralo se o mogućnostima aktivnijeg sudjelovanja studenata u radu Institucije kao I o primjerima iz prakse samih studenata.