Potpisan sporazum za jednostavnije ostvarivanje prava potrošača
10.12.2020.

U utorak 8. prosinca, potpisan je Sporazum o suradnji izmedju Institucija Ombdusmana za zaštitu potrošača i udruženja za zaštitu potrošača u BiH. Ovaj akt je ujedinio sva udruženja za zaštitu potrošača sa važnim institucionalnim nositeljem zaštite potrošača u BiH, Institucijom ombudsmanam definirajući protokole za različite oblike institucionalne podrške udruženjima potrošača i omogućavajući razmjenu informacija, znanja i dobrih praksi, a sve u cilju unaprjeđenja nivoa zaštite potrošača.

„Sporazum pridonosi dinamičnijoj suradnji vladinog i nevladinog sektora u ovoj oblasti što u konačnici za potrošače znači olakšan pristup pravdi, tj. olakšan pristup ostvarivanju potrošačkih prava, ujednačeniju pravnu praksu te istovjetni položaj svih potrošača u Bosni i Hercegovini. Kolektivnom zaštitom potrošača kao i pojedinačnom zaštitom kroz mehanizme alternativnog rješavanja sporova, potrošači se osnažuju vraćajući se svojoj primarnoj ulozi u liberalnoj ekonomiji - ostvaruju se kao generatori gospodarstva i jedini prihvatljivi tržišni regulatori“ riječi su Saše Marića, Ombdusmana za zaštitu potrošača BiH.

Sporazum predstavlja formalni okvir koji pruža mogućnost uspostave redovnih kanala komunikacije i razmjene podataka kao i oblikovanje zajedničkih stavova Institucije ombudsmana i udruženja potpisnica čime je osnažen utjecaj udruženja za zaštitu potrošača, kao i položaj samih potrošača u Bosni i Hercegovini.