PREPORUKA pružateljima usluga od općeg ekonomskih interesa i komunalnih usluga
27.03.2020.

PRIOPĆENJE

Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

 

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH konstatira da je obzirom na proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, i s tim u vezi prava potrošača na pristup osnovnim robama i ulugama, neophodno voditi računa o zaštiti ekonomskih interesa potrošača kao najugroženije kategorije, stoga pružateljima usluga, kako javnim tako i privatnim daje sljedeću:

 

PREPORUKU

pružateljima usluga od općeg ekonomskih interesa i komunalnih usluga

 

 -    Imajući u vidu stanje prirodne nesreće proglašene na nivou Bosne i   Hercegovine, a u smislu stabilizacije stanja i zaštite ekonomskih interesa potrošača, osigurati kontinuirano pružanje usluga;

-    Zadržati cijene i razinu usluga (energije, struje, plina, grijanja, vode, telekomunikacijskih i poštanskih usluga, usluga javnog transporta i komunalnih usluga) na nivou cijena i razine usluga zatečenih sa danom 05.03.2020. godine

-       Sve navedeno se preporučuje do trenutka obustave stanje prirodne i druge nesreće.

 

 

Pozivaju se potrošači da sve oblike kršenja njihovih potrošačkih prava, kao i povećanja cijena prijave nadležnim organima za zaštitu prava potrošača, kao i nadležnim inspekcijskim organima.


CIJELA PREPORUKA (PDF)