Radno konzulatativni sastanak sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača Topeer
14.02.2020.

Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini održao je radno konzulatativni sastanak sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača Topeer u Doboju. IV Sajam potrošačkih prava u Doboju tako je iskorišten za pregled dosadašnje suradnje, kao i za planiranje budućih zajedničkih projekata. Istaknuta je potreba dodatne zaštite potrošača na entitetskom  državnom nivou, kao i obostrana opredjeljenost za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije i njenim najboljim praksama.