Predstavnici Insitucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH na „EU Acquis 2020“
04.02.2020.

Predstavnici Insitucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH sudjelovali su na prvoj konferenciji „EU Acquis 2020“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

Ombudsman je kao panelista debatirao o temama usklađenosti bh i europskog zakonodavstva, neusklađenosti propisa na razini Bosne i Hercegovini te i o drugim izazovima i nedoumicama koje nas čekaju na putu prema EU u oblasti zaštite potrošača.