Na temelju članka 101., st. 1., toč. h i članka 124., st. 2. Zakona o zaštiti potrošača u BiH (Službeni glasnik BiH br. 25/06), a sukladno preporukama Europske komisije u oblasti zaštite potrošača broj: 98/257 i 2001/310, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, postavlja:

K R I T E R I J E

u procedurama za alternativno rješavanje sporova