Na osnovu članka 100. stav (6) Zakona o zaštiti potrošača u Bosni Hercegovini (“Službene glasnik BiH, br. 25/06), Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILA RADA

institucije OMBUDSMANa ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
U BOSNI I HERCEGOVINI

Temeljem Pravila rada Institucije Ombudsmana  za zaštitu potrošača u BiH, odobrenih od Vijeća ministara BiH, dana 13.03.2008.godine Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH donosi:

NAPUTAK

O POSTUPANJU PO ŽALBAMA POVODOM

KRŠENJA PRAVA POTROŠAČA