Udruženje potrošača ''Klub potrošača'' TK Tuzla provodi projekt ''Veće znanje o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite prava potrošača'' odobrenog od Federalnog ministarstva trgovine. U skladu sa zakonskim obvezama Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH da pruža potporu Udruženjima potrošača, predstavnik IOZZPUBiH je sudjelovao na tematskom predavanju studentima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kao i Udruženju žena u Tuzli, i predstavio zakonske nadležnosti i rad institucije, s posebnim osvrtom na interes za medijaciju kao način alternativnog rješavanja potrošačkih sporova.

Svaki potrošač ima pravo reklamirati kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. To vrlo značajno pravo je bilo priznato potrošačima i prije donošenja Zakona o zaštiti potrošača kroz odredbe Zakona o obveznim odnosima ili preciznije odredbama kojima se reguliraju odgovornost za materijalne nedostatke te prava kupca.

Svaki potrošač ima pravo reklamirati kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. To vrlo značajno pravo je bilo priznato potrošačima i prije donošenja Zakona o zaštiti potrošača kroz odredbe Zakona o obveznim odnosima ili preciznije odredbama kojima se regulira odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja činidbe.

Stranice