Zakonski okvir zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Federaciji BiH osigurava univerzalna prava pacijenata, što, uz obveznu primjenu Europske povelje o pravima pacijenata, ima za cilj spajanje svih faktora zdravstvenog sistema (države, zdravstvenih institucija, zdravstvenih radnika, farmacije i pacijenata). Osnaživanju zdravstvenog sistema naročito trebaju pridonijeti pacijenti kroz organizirane oblike djelovanja. U EU imaju iskustva u djelovanju raznih oblika udruživanja pacijenata i njihovog utjecaja u donošenju odluka i sudjelovanje u kreiranju osnova zdravstvenog sistema, zbog čega taj sistem bolje funkcionira.

Mreža nevladinih organizacija ''Naše društvo'' iz Mostara organizirala je u Čapljini okrugli stol na temu „Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata”.

Cilj okruglog stola bio je, kroz analizu uloge zdravstvenih vijeća u teoriji i praksi na području Hercegovačko-neretvanske županije, skrenuti pozornost na važnost uspostave partnerskih odnosa u sustavu zdravstva.

 

Predstavnik Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je na poziv organizatora USAID-REAP sudjelovao na Završnoj konferenciji ''Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini – Otvaranje regionalnog tržišta električne energije u energetskoj zajednici'', održanoj 22. i 23. 9. 2013. godine u Neumu.

Današnji potrošač treba sebe prepoznati kao aktivnog sudionika na tržištu ekonomskih roba i usluga, treba znati koja su njegova prava, ali i obveze i treba reagirati svaki put kada mu se čini da su njegova prava ugrožena. Stoga se upravo on - informiran, educiran, osviješten i proaktivan potrošač - smatra jednim od najvažnijih segmenata zaštite potrošača i generatora gospodarstva općenito. Ombudsman kao institucija nije nadležan za izravno provođenje zakona (za što je nadležna izvršna vlast koja u tom smislu donosi provedbene akte), već za nadziranje provođenja zakona. U cilju bolje primjene pravnih propisa, a na temelju saznanja utvrđenih nadzorom, praksom i analizom predmetne oblasti, Ombudsman izdaje preporuke, mišljenja, instrukcije itd. koje bi trebale poboljšati primjenu odnosnih propisa tj. otkloniti postojeće nepravilnosti i smetnje. Ombudsman za zaštitu potrošača jest zagovornik utemeljenih pojedinačnih i kolektivnih prava potrošača.

Dana 10. listopada 2012. godine Europska komisija usvojila je radni dokument pod nazivom „BOSNIA AND HERZEGOVINA - 2012 PROGRESS REPORT“ („Izvješće o napretku BiH za 2012. godinu“). U sklopu tog izvješća nalaze se i dijelovi koji govore o politici zaštite potrošača, te radu Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH. Sa zadovoljstvom i ponosom zbog činjenice da je naš rad prepoznat i pozitivno vrednovan u spomenutom izvješću, u nastavku donosimo prijevod dijelova izvješća koji se odnose na zaštitu potrošača i rad Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH. Prepoznati su i istaknuti isti žarišni problemi u oblastima koje smo i mi detektirali i prozvali kako u našim posebnim tako i u Godišnjem izvješću (npr. nepostojanje tržišne konkurencije u tekelomunikacijskom sektoru). Predlaže se također, ono što je već i pokrenuto od strane Ombudsmana, proširenje kapaciteta Institucije usvajanjem novog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji IOZZPUBiH.

Stranice