Implementirane Preporuke IOZZPUBiH o ukidanju i prestanku primjene Odluke o visini stavova KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.  broj: 02-05-20105-2/17 od 31.05.2017.godine

 

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, kao zaštitnik kolektivnih prava i interesa potrošača, u ime istih zahvaljuje Vladi Kantona Sarajevo što je preduzela sve neophodne aktivnosti  po izdatim Preporukama ombudsmana od 20.06.2017. godine i poništila  Odluku o visini tarifnih stavova za davaoca usluge KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo od 31.05.2017. godine.  Sporna odluka objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 22/17. i odnosila se na povećanje cijene prirodnog gasa, odnosno visinu tarifnih stavova, koje su se trebale primjenjivati retroaktivno od dana 01.04.2017. godine.

Predstavnik Institucije ombudsmana je sudjelovao u radu Okruglog stola koji je održan 23.06.2017. godine u Trebinju.

Okrugli sto je organiziralo UG „Oaza“ Trebinje na temu:

Informisanje i obrazovanje potrošača i trgovaca - Kvalitet proizvoda u Hercegovini

Cilj organiziranja okruglog stola je veći doprinos unapređenju zaštite potrošačkih prava na području Hercegovine putem informisanja i obrazovanja potrošača o  rezultatima ispitivanja kvaliteta proizvoda  (sezonskog voća,  povrća i meda) sa tržnice.

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, UN-om u BiH i Europskom komisijom u BiH organizirala dvodnevnu konferenciju (21.-22. lipnja) u Bijeljini o temi: ''Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni okvir, trenutno stanje i planovi institucija u oblasti ljudskih prava''. Cilj konferencije je utvrđivanje trenutnog stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, sagledavanje problema i pronalaženje rješenja za unapređenje ljudskih prava u BiH, te praćenje realizacije zaključaka koji će proizaći s konferencije.

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru je od 12. – 14. lipnja u Neumu organizirao Trinaesto međunarodno savjetovanje o temi: Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Cilj savjetovanja je pružiti uvid i dati osvrt na aktuelnosti unutar pravne, a posebno građanske i trgovačke teorije i prakse. Učesnici savjetovanja su eminentni pravni teoretičari i praktičari –sudije, odvjetnici, notari i drugi pravnici koji se bave trgovačkim i građanskim pravom, ili srodnim pravnim disciplinama, koji pojedinačno ili zajednički analiziraju važeću nacionalnu i usporednu građanskopravnu i srodnu regulativu, kao i njena različita dostignuća.

Na poziv Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predstavnici Institucije Ombudsmana su dana 11.05.2015. godine održali predavanje studentima 5. godine, na temu ''Informiranje potrošača'' Cilj predavanja je bio upoznati studente sa propisima iz oblasti zaštite potrošača, značaju informiranja potrošača o njihovim pravima te načinu ostvarivanja zaštite prava koja im pripadaju na osnovu važećeg propisa. Zaštitu potrošača čini niz mjera kojima se štite osnovna prava i interesi potrošača, fizičkih lica, koji kupuju, stječu ili koriste proizvode ili usluge za svoje osobne potrebe i potrebe svog domaćinstva. Jedna od tih mjera uključuje informiranje potrošača o njihovim pravima. Nesumnjivo je da se trebaju štititi i poštivati prava potrošača, no i sami potrošači trebaju biti informirani o svojim pravima kao i načinu ostvarivanja istih.

Stranice