Međunarodni dan potrošača prvi put je obilježen 15. ožujka 1983. godine, odlukom Ujedinjenih naroda, te od tada svake godine taj dan aktualizira raspravu o pitanjima i problemima sa kojim se suočavaju potrošači, kao i raspravu o mehanizmima adekvatne zaštite potrošačkih prava.

Vezano za više obraćanja kojim se daje mišljenje u vezi primjene čl. 18 i 118 Zakona o zaštiti potrošača u BiH („Sl.Glasnik BiH“ br.25/06,88/15), navodi se slijedeće:
 

Članom 1. Zakona o zaštiti potrošača u BiH ( „Službeni glasnik BiH“ BR.25/06,88/15) zaštita potrošača u BiH je pored osnovnog Zakona o zaštiti potrošača u BiH ( u daljem tekstu: ZZP)  regulisana i odredbama  Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o hrani, kao i Zakona o općoj sigurnosti proizvoda.

Vezano za jedan mediji upit Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH kaže kako nije u proteklom periodu zaprimila žalbe potrošača, korisnika mobilne telefonije kojima stižu neželjeni reklamni i politički sadržaji.

Obzirom na predstojeće izbore očekuje se isto, premda je ovo u nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH je regulisano oglašavanje, ali sa stanovišta oglašavanja  proizvoda i usluga, tj. komunikacija u vezi s trgovinom kojom bi se promovisala trgovina, poslovanje, zanat, profesija i sl., ne  oglašavanje tipa navedenog reklamnog i propagandnog sadržaja.

Izvor : ALJAZEERA

Postojanje monopola, zastarjeli zakoni i nedostatak odgovornosti predstavljaju problem za potrošače u BiH

 

U Bosni i Hercegovini u porastu su žalbe potrošača, a uređenje države dovodi do toga da su građanima ugrožena i najosnovnija prava. Najveći broj potrošačkih žalbi u proteklim godinama odnosio se na ekonomske usluge od općeg interesa, koje ispunjavaju osnovne potrebe potrošača, poput žalbi na isporuku energije (struja, plin i grijanje) i vode, kao i telekomunikacionih usluga, kaže Tajma Tanović, pomoćnica ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH. Pored navedenih, značajan broj žalbi odnosio se i na trgovinski sektor, odnosno osporavanje prava trgovca po osnovu reklamacije potrošača u slučaju nedostatka na proizvodu.

Umjesto da broj žalbi ide silaznom putanjom, primijećena je tendencija njihovog porasta. Ilustracije radi, samo u posljednja dva mjeseca dostignut je nivo od jedne trećine zaprimljenih žalbi u odnosu na prethodnu godinu.

Više na balkans.aljazeera.net

 

Problematiku različitih cijena za domaće i strane državljene za usluge vožnje Trebevićkom žičarom razmatrao je Ombudsman za zaštitu prava potrošača, te kazao kako ona nije u sladu s Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

„Prevoz žičarom je usluga javnog prevoza i kao takva spada u ekonomske usluge od općeg interesa. Usluga koja ispunjava osnovne potrebe potrošača na tržištu, odnosno usluga javnog prevoza kao i ostale ekonomske usluge imaju javnopravni karakter koja su im prenesena od općine, grada ili kantona. Način finansiranja usluga iz navedenog sektora je ne samo iz cijene usluge nego i iz proračuna osnivača, što potvrđuje javno-pravni karakter tih usluga“, pojašnjeno je.

Stranice