''Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni okvir, trenutno stanje i planovi institucija BiH u oblasti ljudskih prava''

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, UN-om u BiH i Europskom komisijom u BiH organizirala dvodnevnu konferenciju (21.-22. lipnja) u Bijeljini o temi: ''Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni okvir, trenutno stanje i planovi institucija u oblasti ljudskih prava''. Cilj konferencije je utvrđivanje trenutnog stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, sagledavanje problema i pronalaženje rješenja za unapređenje ljudskih prava u BiH, te praćenje realizacije zaključaka koji će proizaći s konferencije. Na konferenciji su predstavljene najznačajnije aktivnosti Ministarstva za ljudska prava u BiH, Ministarstva sigurnosti u BiH, Institucije ombudsmana za ljudska prava u BiH, Agencije za statistiku BiH, Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, Agencije za osnovno, srednje i visoko obrazovanje u BiH, i drugih agencija koje se bave zaštitom osnovnih ljudskih prava. Konferencija je bila prilika da se iznesu kvalitetne informacije, te da predstavnici zakonodavne i izvršene vlasti u BIH, razmijene mišljenja i iskustva. Istovremeno, konferencija je otvorila mogućnost da se uradi analiza postojećih zakona iz oblasti ljudskih prava, s obzirom da je Bosna i Hercegovina, stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preuzela obaveze usklađivanaj domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije. Konferencija predstavllja samo početak aktivnosti na unapređenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Zajednička komisija će na osnovu stenograma sa konferencije, predložiti zaključke koji će biti dostavljeni Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, na usvajanje.