XIII. međunarodno savjetovanje ''Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i privatne prakse''

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru je od 12. – 14. lipnja u Neumu organizirao Trinaesto međunarodno savjetovanje o temi: Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse.

Cilj savjetovanja je pružiti uvid i dati osvrt na aktuelnosti unutar pravne, a posebno građanske i trgovačke teorije i prakse. Učesnici savjetovanja su eminentni pravni teoretičari i praktičari –sudije, odvjetnici, notari i drugi pravnici koji se bave trgovačkim i građanskim pravom, ili srodnim pravnim disciplinama, koji pojedinačno ili zajednički analiziraju važeću nacionalnu i usporednu građanskopravnu i srodnu regulativu, kao i njena različita dostignuća.

U okviru savjetovanja održana su 4 okrugla stola o temama:

1. Efikasnost pravosuđa-efikasna provedba izvršenja na osnovu izvršne notarske isprave 2. Prava manjina u radnom pravu - izazovi anti-diskriminacije 3. Zakonska regulativa poslovanja društva za osiguranje u BiH 4. Informacijski izazovi –institucionalni razvoj (Okrugli stol Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe) Zaključak: naglašena je potreba ujedinjenja pravne teorije i prakse u cilju donošenja što kvalitetnijih zakona i njihove efikasne primjene u praksi.