Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije 2018. godine