Prava potrošača pri on-line kupovini

Pitanje sigurnosti podataka je jedan od glavnih problema korisnika internet kupovine budući da je internet postao pogodno tloza prevaru kupaca.  Zbog toga savjetujemo  kupce - potrošače da prije svake takve kupnje :

-Prouče podatke o trgovcu  i biraju samo ovlaštene internetske stranice za kupovinu,

(Članom 44 ZZP u BiH propisana je obaveza trgovca o elementima o kojima treba da obavijesti potrošača ukoliko se radi o Internet kupnji u BiH )

-Provjere sigurnost web stranice; pogotovo prije unošenja osjetljivih ličnih podataka potrebno je provjeriti da li je adresa sigurna; isto se može provjeriti dodatkom slova „s“ na URL adresi (https) ili nalazi li se u desnom donjem uglu stranice znak ključa. Certifikat je treći način kojim se može provjeriti sigurnost web stranice.

Većina stranica ima rubriku „Česta pitanja“ koju predlažemo da svakako pogledate kako bi se dodatno informisali o iskustvima drugih koji su koristili usluge konkretnog trgovca.

-Pročitaju opće uslove poslovanja trgovca, raspitajte se o eventualnim nejasnoćama, jer momentom narudžbe pristali ste na iste bez obzira što su na drugom jeziku ili  se niste s njima upoznali

-Pročitaju  upute za kupce ako postoje, redovno se informišite  o promjenama uslova kupnje. Istražite  uslove o tome ko plaća troškove shippinga,  postoje li rokovi ili neka ograničenja vezana za povrat robe i sl.

-Zaštititi računar antivirusnim programima

-Ustupati samo osnovne podatke koje traže (čuvati lične podatke  i brojeve kartica, ne slati iste  emailom ili javno objavljivati, prilikom plaćanja zatvoriti sve prozore osim onoga na kojem se obavlja plaćanje; obratite pažnju na sitna slova i pregledajte sva polja prije plaćanja, jer greške pri ispunjavanju polja mogu Vas obavezivati da se pridržavate istih.)

-Sačuvati dokumentaciju odnosno prepisku vezano za Vašu kupovinu

-Pratiti svoje transakcije kako biste bili sigurni da su Vam naplaćene samo one transakcije koje ste učinili (Zakon o zaštiti potrošača u BiH (Član 50.) zabranjuje isporuku proizvoda ili usluga koje potrošač nije naručio; ukoliko potrošač primi takav proizvod ili uslugu ima pravo da je zadrži bez obaveze da plati ili obavijesti trgovca o tome; njegova šutnja se ne može smatrati pristankom na ugovor)

-Prilikom  kupnje putem interneta ili drugih sredstava za daljinsku komunikaciju (štampani materijal, pisma, štampana reklamna poruku s narudžbenicom, katalog, telefon) na području  BiH imate pravo odustajanja od kupnje  u roku od 15 dana.

Potrebno je pismeno obavijestiti trgovca o istom bez posebnog obrazloženja. Potrošač tada snosi troškove povrata proizvoda.  

Na području Evropske unije imate pravo vratiti kupljeni proizvod u roku od 14 dana i dobiti povrat novca. Također nije potrebno obrazlaganje odustajanja od kupnje.

Na području EU trgovci moraju navesti ukupne troškove proizvoda i svih popratnih naknada u vezi proizvoda. Ukoliko trgovac želi da kupac potrošač plaća troškove povrata robe tada to mora i navesti u svojim materijalima, u protivnom tada on plaća troškove povrata.

Kada potrošač odustane od ugovora na daljinu tj. od kupnje putem interneta, trgovac mu je dužan vratiti plaćeni iznos bez odgađanja, u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio obavještenje od potrošača.

U Mostaru, 10.11.2017. godine