Mišljenje Ombdusmana o reklamiranju političkih stranaka putem mobilne telefonije

Vezano za jedan mediji upit Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH kaže kako nije u proteklom periodu zaprimila žalbe potrošača, korisnika mobilne telefonije kojima stižu neželjeni reklamni i politički sadržaji.

Obzirom na predstojeće izbore očekuje se isto, premda je ovo u nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH je regulisano oglašavanje, ali sa stanovišta oglašavanja  proizvoda i usluga, tj. komunikacija u vezi s trgovinom kojom bi se promovisala trgovina, poslovanje, zanat, profesija i sl., ne  oglašavanje tipa navedenog reklamnog i propagandnog sadržaja.

Regulatorna agencija za komunikacije definisala obavezu operatora u pogledu zaštitite pretplatnika, što uključuje i rješavanje pritužbi u vezi sa pružanjem javne telefonske usluge.

Operatori u svojim Opštim i Specifičnim uslovima poslovanja definišu zloupotrebu korištenja telekomunikacijskih usluga, gdje se između ostaloga kao nedozvoljeno postupanje navodi  slanje reklamnih ili promotivnih materijala bez pristanka primaoca, slanje neželjenih ili nezatraženih poruka, objavlјivanje ili prenos promotivnih i reklamnih materijala ostalim korisnicima ili drugim licima bez njihovog pristanka ili zahtjeva i slično.

 

Izuzetno je važno da se potrošači prvo jave mobilnom operateru, koji je dužan prema Općim uslovima poslovanja pružiti im stručnu i tehničku pomoć,  a tek postom Regulatornoj agenciji kao drugostepenoj instanci.