Informisanje i obrazovanje potrošača i trgovaca - Kvalitet proizvoda u Hercegovini

Predstavnik Institucije ombudsmana je sudjelovao u radu Okruglog stola koji je održan 23.06.2017. godine u Trebinju.

Okrugli sto je organiziralo UG „Oaza“ Trebinje na temu:

Informisanje i obrazovanje potrošača i trgovaca - Kvalitet proizvoda u Hercegovini

Cilj organiziranja okruglog stola je veći doprinos unapređenju zaštite potrošačkih prava na području Hercegovine putem informisanja i obrazovanja potrošača o  rezultatima ispitivanja kvaliteta proizvoda  (sezonskog voća,  povrća i meda) sa tržnice.

Kvalitet proizvoda je jedno od osnovnih potrošačkih prava, utvrđen važećim propisima o kvalitetu i zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravjla potrošača. Kada je u pitanju kvalitet voća i povrća, zaštita potrošača treba da bude na najvećem mogućem nivou.  Međutim, bh potrošači  nisu uvijek sigurni da li je sezonsko voće i povrće koje konzumiraju zdravstveno ispravno. Opštepoznata je činjenica da se u svakom voću i povrću (izuzev eko voće i povrće) mogu naći ostaci pesticida. Poseban problem predstavlja ako ostaci pesticida prelaze dopuštene granice, te takvo voće i povrće predstavlja rizik za zdravlje potrošača. Sanitarna inspekcija je nadležna za službene kontrole ostatka pesticida, te ukoliko tragovi pesticida prelaze maksimalno dopuštene granice, nadležni organi izdaju mjeru kojom se trgovcima nalaže povlačenja takvog voća i povrća sa tržišta i zabranu prodaje istog.  

Zbog značaja informisanja potrošača o kvalitetu voća i povrća, UG Oaza Trebinje je sa predstavnicima republičke inspekcije je sprovela aktivnosti na utvrđivanju kvaliteta sezonskog voća,  povrća i meda, koji se prodaju na pijacama u Hercegovini . Uzeti su uzorci za devet vrsta voća i povrća i šest uzoraka meda. Među uzetim uzorcima testirani su voće i povrće iz uvoza, tačnije kruška iz Argentine i tikvica iz Turske.

Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja potvrđuju da je kvalitet voća, povrća i meda na hercegovačkim pijacama zadovoljavajući. Ostaci pesticida su bili u granicama referentnih vrijednosti. Istina, od šest uzoraka meda, dva uzorka su bila upitna, a razlog je nepravilno korištenje, odnosno skladištenje. 

Tragove pesticida treba ukloniti temeljitim pranjem. Postoje razni načini uklanjanja tragova pesticida, a najčešći su  pranje voća i povrća rastvorom vode i sirćeta, rastvorom vode i sode bikarbone, rastvorom vode i limunovog soka itd. Ispitivanja su pokazala da se temeljitim pranjem može ukloniti do 75% ostatka pesticida, što je prema navodima stručnjaka, sasvim   dovoljno.

Prisutnost pesticida je gotovo nemoguće izbjeći, ali korištenjem istih na propisan način rizik je moguće svesti na minimum.  Najteži su slučajevi koji ne budu blagovremeno otkriveni, a koji u slučaju dugotrajnog konzumiranja mogu imati posljedice po zdravlje potrošača.

S tim u vezi, preporučujemo potrošačima da od priznatih proizvođača kupuju voće i povrće, i uopšte proizvode koji su prošli redovne kontrole.

Zaključak:  Informisanje i obrazovanje potrošača i trgovaca o kvalitetu proizvoda je dugotrajan proces,  te je potrebno aktivnije angažovanje svih relevantnih institucija kako bi se dostigao potreban nivo razumijevanja potrošača,  trgovaca i ostalih poslovnih subjekata u BiH o kvalitetu proizvoda na tržištu.