Nadležnosti Ombudsmana za zaštitu potrošača

Ombudsman pruža pomoć potrošačima u pojedinačnim predmetima postupajući po zaprimljenim
žalbama. Ukoliko utvrdi da su njihova prava povrijeđena, Ombudsman šalje preporuke kojima se
prekršiteljima nalaže prestanak takvog postupanja i otklanjanje posljedica u konkretnom slučaju.
Nerijetko se takve preporuke i uvažavaju od strane odgovorne strane-prekršitelja.
Donošenje instrukcija i njihovo iznošenje pred sud ima za cilj osigurati  prestanak provođenja prakse
suprotne potrošačkoj legislativi kao i naknadu štete nanesenu kolektivnom interesu potrošača.
U velikom broju slučajeva se potrošače, predstavnike udruženja i medija upućuje na nadležna tijela i
institucije ovisno o predmetu i činjeničnom stanju za koja mi nismo nadležni, tj.  kome se mogu obratiti
i kako postupiti u konkretnom slučaju.
Podnošenjem Posebnih izvješća o stanju potrošačkih prava u pojedinačnim sektorima kao i Godišnjih
izvješća o radu pružamo niz korisnih informacija temeljenih na pouzdanim tvrdnjama i utvrđenim
činjenicama. Promjena ponašanja prekršitelja, inzistiranje na kvalitetnom i efikasnom nadzoru, te u
konačnici mijenjanje svijesti svih sudionika i samih potrošača imaju pozitivan učinak na stanje u oblasti
zaštite samih potrošača i jačanje njihovog položaja.
Podnošenjem inicijativa i davanjem konkretnih prijedloga s ciljem unaprijeđenja sustava zaštite  
potrošača i kvalitenije zaštite njihovih interesa općenito, kontinuirano podižemo kvalitetu življenja i
ekonomsku dobrobit za potrošače u BiH.