Javne konzultacije

Javne konzultacije

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je temeljem članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i člana 7. Odluke о godišnjem plаnirаnju rada i načinu praćenja i izvјеštаvаnjа u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14) izradila Nacrt Godišnjeg programa rada za 2019. godinu. Dokument možete preuzeti na ovom linku.

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti do 17.9.2018. godine elektroničkim putem na adresu ozp@ozp.gov.ba na Obrascu za dostavu komentara na nacrt pravnog propisa koji možete preuzeti na ovom linku.

Popis zainteresirane javnosti

 

-       Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

-       Konkurencijsko vijeće BiH

-       Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura

-       Udruženje građana „Oaza“

-       Udruženje potrošača "Klub potrošača" TK Tuzla

Javne konzultacije

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je temeljem članka 11. stavak (4) Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i točke 5 st(1) f) Naputka o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14)  izradila prijedlog Izvješća o radu Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu. Dokumente možete preuzeti na ovim linkovima dokument i dokument.

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti do 21.2.2018. godine elektroničkim putem na adresu ozp@ozp.gov.ba na Obrascu za dostavu komentara na nacrt pravnog propisa koji možete preuzeti na ovom linku.

Javne konzultacije

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je temeljem članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i člana 7. Odluke о godišnjem plаnirаnju rada i načinu praćenja i izvјеštаvаnjа u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14) izradila Prednacrt Godišnjeg programa rada za 2017. godinu. Dokument možete preuzeti na ovom linku.

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti do 28.7.2016. godine elektroničkim putem na adresu ozp@ozp.gov.ba na Obrascu za dostavu komentara na nacrt pravnog propisa koji možete preuzeti na ovom linku.

Javne konzultacije

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je temeljem članka 7. stavak (2) Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i točke 4.9.1 i 4.9.2 Naputka o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14)  izradila Nacrt Srednjoročnog plana rada Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini  2017.-209 godinu. Dokument možete preuzeti na ovom linku.

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti do 21.6.2016. godine elektroničkim putem na adresu ozp@ozp.gov.ba na Obrascu za dostavu komentara na nacrt pravnog propisa koji možete preuzeti na ovom linku.

Javne konzultacije

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je temeljem članka 11. stavak (4) Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i točke 5 st(1) f) Naputka o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14)  izradila prijedlog Izvješća o radu Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu. Dokumente možete preuzeti na ovim linkovima dokument i dokument.

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti do 6.3.2017. godine elektroničkim putem na adresu ozp@ozp.gov.ba na Obrascu za dostavu komentara na nacrt pravnog propisa koji možete preuzeti na ovom linku.

Javne konzultacije

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je temeljem članka 7. stavak (2) Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14) i točke 4.9.1 i 4.9.2 Naputka o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/14)  izradila Nacrt Srednjoročnog plana rada Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini  2018.-2020. Dokument možete preuzeti na ovom linku.

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti do 7.7.2017. godine elektroničkim putem na adresu ozp@ozp.gov.ba na Obrascu za dostavu komentara na nacrt pravnog propisa koji možete preuzeti na ovom linku.

Javne konzultacije

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je temeljem članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i člana 7. Odluke о godišnjem plаnirаnju rada i načinu praćenja i izvјеštаvаnjа u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14) izradila Prednacrt Godišnjeg programa rada za 2018. godinu. Dokument možete preuzeti na ovom linku.

Svoje komentare i prijedloge možete dostaviti do 18.8.2017. godine elektroničkim putem na adresu ozp@ozp.gov.ba na Obrascu za dostavu komentara na nacrt pravnog propisa koji možete preuzeti na ovom linku.